Koordinatör Yardımcımız

Arş. Gör. Bengü ÇELENK

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini 2009 yılında Trakya Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlamış ardından, YLSY 2011/2 Dönemi bursu ile İngiltere’de bulunan Leicester Üniversitesi Çağdaş Sosyoloji Bölümü’nden 2014 yılında mezun olmuştur. Halen, Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde doktora adayı olarak tez çalışmalarına devam etmektedir.