KOORDİNATÖRÜMÜZ

Dr. Öğr. Üyesi Burak GÜNEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Burak Güneş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 2010 yılında mezun olduktan sonra, aynı yıl Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi adına yurtdışında öğrenim görmek üzere YLSY Bursunu kazanmıştır. 2011 yılında University of Sussex’te yüksek lisans eğitimine başlayan Güneş, 2012 yılında yüksek lisansını başarı ile tamamlayarak yurda dönmüştür. 2013 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlayan Güneş, aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında doktoraya başlamıştır. Doktorasını başarı ile tamamlayan Güneş, 2020 yılından itibaren aynı bölümde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır. Kendisi de bir YLSY Bursiyeri olan Güneş, 2021 yılında Üniversitemiz Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Burs Koordinatörü olarak atanmış ve görevine devam etmektedir.

E-posta: burak.gunes@ahievran.edu.tr