HAKKIMIZDA

1416 Sayılı Kanun uyarınca Millî Eğitim Bakanlığınca burslu statüde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi adına yurtdışına gönderilen öğrencilerin tüm iş ve işlemlerinde kendilerine yardımcı olmak, Üniversitemiz ile yapacakları yazışmaların etkili ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak ve Milli Eğitim Bakanlığı ile oluşabilecek koordinasyonun tek elden yürütülmesini gerçekleştirmek amaçlarıyla Üniversitemiz ilgili birimlerinin çalışmaları ve Üniversitemiz Rektörü Sn. Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın olurlarıyla “Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Burs Koordinatörlüğü” kurulmuştur.

Koordinatörlüğümüz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanlığı ile Üniversitemiz adına yurtdışında öğrenim gören öğrenciler arasında bir köprü oluşturmak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Koordinatörlüğümüz, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Ahmet Gökbel koordinasyonunda faaliyetlerine devam etmektedir.

Yurtdışında öğrenim gören tüm burslu öğrencilerimize çalışmalarında başarılar dileriz.